โลโก้เว็บไซต์ ISHPMNB 2018 | RMUTL ISHPMNB

ISHPMNB 2018

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 ธันวาคม 2560 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 9 พฤษภาคม 2561 - 12 พฤษภาคม 2561

สถานที่ : MORIOKA City Japan

ผู้รับผิดชอบ : RDIออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา