โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการ | RMUTL ISHPMNB

คณะกรรมการ


Honorary General Chair

Numyoot SONGTHANAPITAK

Rajamangala University of Technology Lanna

Akira IWABUCHI

Iwate University, Japan

Kiyoshi YOSHIKAWA

Rajamangala University of Technology Lanna

 

General Chair

Udom SUTAKCOM

Rajamangala University of Technology Lanna

Sanit PIPITHASOMBUT

Rajamangala University of Technology Lanna

Passawat WACHARADUMRONGSAK

Rajamangala University of Technology Lanna

Matsuo UEMURA

Iwate University, Japan

Sommai PIVSA-ART

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 

General Co-Chair

Kitchar CHAITANU

Rajamangala University of Technology Lanna

Yunyong CHALERMSAN

Rajamangala University of Technology Lanna

Kanyanut SIRITHUNYA

Rajamangala University of Technology Lanna

Eun Ha CHOI

Kwangwoon University, Korea

Katsuyuki TAKAHASHI

Iwate University, Japan

 

Technical Program Chair

Chiti SRITONTIP

Rajamangala University of Technology Lanna

Chanchai DECHTHUMMARONG

Rajamangala University of Technology Lanna

Rattanaporn NORARAT

Rajamangala University of Technology Lanna

Masayoshi TAKAHASHI

National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Tsukuba, Japan

Pan LI

Tongji University, China

Koichi TAKAKI

Iwate University, Japan

Takashi YAEGASHI

Iwate University, Japan

Chika YAMASHITA

Iwate University, Japan

 

Technical Program Co-Chair

Banjerd SAENGCHANDR

Rajamangala University of Technology Lanna

Rungrawee THONGDON-A

Rajamangala University of Technology Lanna

Krisda YINGKAYUN

Rajamangala University of Technology Lanna

Kosol ORANPIROJ

Rajamangala University of Technology Lanna

Krischonme BHUMKITTIPICH

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Boonyang PLANGKLANG

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Sumonman NIAMLANG

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Sorapong PAVASUPREE

Rajamangala University of Technology Thanyaburi

 

Secretariat

Vishnu THONGLEK

Rajamangala University of Technology Lanna

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา