โลโก้เว็บไซต์ ติดต่อเรา | RMUTL ISHPMNB

ติดต่อเรา


Vishnu THONGLEK
Secretariat of ISHPMNB-Chiang Mai 2017
Center of Excellence of High-voltage Plasma & Micro/Nano bubble to Agriculture and Aquaculture.
128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai 50300, Thailand

Phone: +66-5-3266-518 Ext. 2221
FAX: +66-5-3213-183
Cell Phone:+66-8-4173-0720

E-mail: nakhorn_th@hotmail.com
E-mail: ishpmnb2017@gmail.com

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา